เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

30 ม.ค. 2562 11:27 น.

จำนวนการเข้าชม 4,238 ครั้ง

ติดตามข่าวสังคมธุรกิจที่น่าสนใจกันบ้าง "ซีพีเอฟ" เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสู่มาตรฐานโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center ตั้งบนพื้นที่ 10 ไร่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 2 อาคารคือ อาคารวิจัยและพัฒนาอาหาร และอาคารโรงงานต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยแสดงศักยภาพในการทดลองผลิตสินค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์วัตถุดิบและอาหารที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค ทั้งด้านรสชาติ โภชนศาสตร์ และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตอาหารที่สมบูรณ์  รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับกระแสโลก โดยปีนี้จะเพิ่มสัดส่วนการวิจัยอาหาร เพื่อสุขภาพให้เป็นร้อยละ 30 สอดคล้องกับแนวทางที่สหประชาชาติกำหนด

CPF RD Center ยังสามารถผลิตอาหารสำเร็จรูป รวมถึงซอสปรุงรสได้ทันที ทำให้ลูกค้าได้เห็นกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น กระทั่งสำเร็จเป็นแพคเกจสินค้าที่พร้อมวางจำหน่าย ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริหารบริษัทคู่ค้าต่างชาติ


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.