ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

10 เม.ย. 2562 18:03 น.

จำนวนการเข้าชม 2,502 ครั้ง

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 21ภุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษาคม ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าในปี2561 มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 9,191 เมกะวัตต์
การไฟฟ้านครหลวงจึง ได้เตรียมแผนงานเพื่อรองรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยี SCADA และ DMS เพื่อมาใช้ในการควบคุมแรงดัน และการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ความปลอดภัย พร้อมยังมีระบบการทำงานภาคสนาม ที่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า FFM โดยใช้ร่วม Application MEA Smart Life เพื่อแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ทันที​


สำหรับผู้ที่จะเดินทางออกต่างจังหวัด โปรดตัวสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้านจะต้องปิดอุปกรณ์ ถอดปลั๊กออก การตั้งอุณหณภูมิเครื่องปรับอากาศ แนะนำให้ตั้งที่ 26 องศาเซลเซียส หมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน นอกจากนี้การเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆ ก็ยังส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าที่มากการแช่ของใตตู้เย็นแช่ให้เพียงพอให้พอเหมาะ และหมั่นดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.