เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 พ.ย. 2561 11:07 น.

จำนวนการเข้าชม 998 ครั้ง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และพันธมิตรนานาชาติ พร้อมยื่นซองประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินช่วงเช้าวันนี้
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานสำนักพัฒนาโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. เปิดเผยว่า ซี.พี. และพันธมิตรที่ได้รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้า พร้อมเข้ายื่นซองโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินวันนี้ โดยมีพันธมิตรทั้งจากประเทศไทยและนานาประเทศร่วมผนึกกำลัง โดยจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นระดับโลกมาร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง เพราะรถไฟความเร็วสูงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะเป็นหัวใจการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศไทย และหลังจากยื่นซองประมูลแล้วขอประกาศว่า จะเข้าสู่ช่วง Silence Period ตามมารยาทการแข่งขัน และธรรมาภิบาลที่ดี     

สำหรับบริษัทที่เป็นกิจการร่วมค้า และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ ซี.พี. ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านต่าง ๆ ที่จะรวมพลังพัฒนาให้โครงการฯ นี้สำเร็จ ตามชื่อที่เห็นอยู่หน้าจอขณะนี้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.