สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 พ.ย. 2561 11:43 น.

จำนวนการเข้าชม 10,906 ครั้ง

กลุ่มฮักสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลน่าน นำขยะพลาสติกบรรจุลงขวดนํ้า และขวดยาขอโรงพยาบาล นำไปใช้แทนอิฐในการก่อนกำแพงแทนปูน
นพ.ณัฐธร  ดาราพงศ์สถาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ในฐานะประฐานกลุ่มฮักสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลน่าน ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องการทำลายขยะพลาสติก รวมไปถึงการนำไปรีไซเคิล ที่ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก ออกสู่กระบวนการทำลายแบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลน่าน ได้ลดขยะจำพวกพลาสติกออกสู่ภายนอกได้มากกว่า 80 เปอเซ็นต์ และจะทำต่อเนื่องให้เหลือศูนย์เปอร์เซนต์

โดยทาง กลุ่มฮักสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลน่าน ได้คิดริเริ่มการรีไซเคิลขยะพลาสติกในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยการนำถุงพลาสติก แบบต่างๆ กระดาษเคลือบพลาสติก รวมไปถึงสิ่งของที่ย่อยสลายได้ยาก นั้น นำมาบรรจุลงไปในขวดน้ำ หรือ ขวดยาของทางโรงพยาบาล อัดให้แน่น เพื่อนำไปใช้แทนอิฐ ในการก่อผนัง ซึ่งทางชมรมได้ทดลองทำต้นแบบก่อผนังห้องน้ำ โดยใช้ขวดที่บรรจุด้วยพลาสติกแทนอิฐ ก่อขึ้นกับปูน

นพ.ณัฐธร  ดาราพงศ์สถาพร เปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้คิดหาวิธีต่างๆเพื่อลดขยะในโรงพยาบาลน่าน นอกจากการนำไปขายแล้ว มีขยะบางชนิดที่ไม่สามารถขายได้ หรือขายไม่ได้ราคา และได้ศึกษาจากคลิปวีดีโอต่างประเทศ จนกระทั่งได้ทดลองทำ และเมื่อได้มาตรฐานแล้ว จะนำความรู้ที่ได้ทดลองทำนั้น เผยแพร่สู่ชุมชนต่างๆต่อไป.

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.