VDO Princess Hours รักวุ่นๆ เจ้าหญิงจอมจุ้น EP.10
ตอนที่ 10 หน้าที่สามีที่ดี

คะนิ้งถูกสั่งให้เรียนรู้การเตรียมตัวเป็นพระราชินีมากขึ้นจนไม่มีเวลาไปเรียน ทำให้อินทร์ที่ไปเรียนคนเดียวได้ใกล้ชิดกับมินนี่มากขึ้น เมื่อวันเกิดแม่คะนิ้งใกล้เข้ามาคะนิ้งอยากจะกลับไปร่วมวันเกิดแม่แต่ทำไม่ไ้ด้ เพราะกฏของวังห้ามองค์หญิงไปค้างข้างนอก คะนิ้งเสียใจที่อินทร์ไม่ยอมช่วย ณคุณพยายามจะช่วยแต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายอินทร์สงสารไปพูดให้แต่ถูกสั่งให้ไปด้วย อินทร์ต้องไปค้างบ้านคะนิ้ง และได้รับรู้ความอบอุ่นของครอบครัวคะนิ้งที่ทำให้อินทร์รู้สึกดีกับคะนิ้งมากขึ้น ทางด้านกฤษณาจัดละครเวทีให้อินทร์ได้เล่นคู่กับมินนี่ และคะนิ้งจับพลัดจับผลูมาเป็นฝ่ายศิลป์โดยไม่ได้ตั้งใจ กฤษณาอ้างการกุศลจนพระราชายอมอนุญาต
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.