ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 ส.ค. 2560 19:25 น.

จำนวนการเข้าชม 810 ครั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 หลังพบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 ก.ค.60 พบผู้ป่วย จำนวน 43,082 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ถึงการเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ว่า สถานการณ์ตอนนี้ มีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและสภาพอากาศชื้น โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยไปให้ความรู้และคำแนะนำในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ พร้อมใช้มาตรการคัดกรองและจำกัดโอกาสในการแพร่เชื้อ โดยหากพบผู้ป่วยต้องสั่งให้หยุดเรียนหรือหยุดงานโดยทันที รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุมชนจนกว่าจะหายป่วย เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ

นอกจากนั้นยังสั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง เตรียมพร้อมให้การรักษาโดยตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์มาตรการป้องกันตนเองในประชาชนทุกกลุ่มด้วย

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 ก.ค.60 พบผู้ป่วย จำนวน 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย  ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ในช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค.60 มีผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ราย แต่ในเดือน มิ.ย.- ก.ค. 60 มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละกว่า 3,000 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 ก.ค.60  มีผู้ป่วยสะสมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 12,838 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ ตั้งแต่แรกเกิด – 14 ปี  

 

 

 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.