ต่างประเทศ

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ส.ค. 2560 13:34 น.

จำนวนการเข้าชม 833 ครั้ง

การประชุมอาเซียนกับชาติหุ้นส่วนที่กรุงมะนิลายังคงมีการประชุมแยกย่อยกันหลายวง รวมทั้งการประชุมระหว่างชาติอาเซียนกับ 3 ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อกระชับความร่วมมือ ในวาระครบรอบ 20 ปีของกลุ่มอาเซียนบวกสาม
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จับมือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศ 10 ชาติของอาเซียน หลังเสร็จสิ้นการประชุมครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มประเทศ พร้อมกับคำมั่นที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ภายใต้กรอบของการค้าเสรี นับตั้งแต่กลุ่มอาเซียนบวกสาม ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 


นายหวัง ยี รัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้อาเซียนสนับสนุนกลไกของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก หรือ อีเออีซี(EAEC) ต่อไป เพื่อยกระดับความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ศักยภาพในการผลิต ความปลอดภัยด้านอาหาร การลดปัญหาความยากจน และการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหลายด้าน ส่วนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พร้อมจะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.