ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ส.ค. 2560 18:59 น.

จำนวนการเข้าชม 782 ครั้ง

พุทธศาสนิกชน อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมพิธีแห่ผ้าห่ม "พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ" เจดีย์ศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่ถนนนาคราชบำรุง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมี นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธาน  โดยการจัดงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ทาง อ.เบตง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีขบวนแห่ผ้าไปรอบตลาดเทศบาลเมืองเบตง ก่อนที่จะอัญเชิญผ้าซึ่งมีความยาว 870 เมตร ขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

    

สำหรับพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์ศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีขนาดความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพุทธาธิวาส คู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชาอีก 2 สิ่ง คือ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.