เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 ต.ค. 2560 10:51 น.

จำนวนการเข้าชม 879 ครั้ง

โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร ผู้ใหญ่มักจะชอบถามเด็กๆ ดังนั้น การเรียนที่ทำให้เด็กๆมีความรู้ด้านอาชีพนั้นถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

อาจจะแปลกตาไปสักหน่อย กับภาพที่เด็กๆกำลังยืนตัดผม ราวกับว่าเป็นช่างตัดผมจริงๆ นี่เป็นโครงการช่างตัดผมและเสริมสวย จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโรงเรียนโคกก่องวังนอง ที่ให้เด็กนักเรียน ครู และคนในชุมชน ได้เข้ามาฝึกฝีมือ เรียนรู้จากการลงมือตัดผมจริงด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และมีภาคเอกชนในพื้นที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง คอยให้ความรู้ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งโครงการช่างตัดผมเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่จะช่วยสร้างอาชีพและเสริมประสบการณ์ชีวิต ในระยะยาวให้กับทุกคนที่ได้รับ

อีกทั้ง เด็กนักเรียนยังสามารถบริหารจัดการการเงิน และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้ด้วยตนเอง นับเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆเกิดพื้นฐานทางธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม  ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเป็นการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่สู่สังคมอีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.