ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ต.ค. 2560 14:03 น.

จำนวนการเข้าชม 762 ครั้ง

ศธ.เปิดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ที่ จ.นครนายก นำเยาวชน 3 จว.ชายแดนใต้แข่งกีฬากระชับมิตร เยาวชนภาคกลาง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ทำการเปิดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ในครั้งนี้ ได้นำนักเรียนจาก 2 โครงการคือ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา เข้าร่วมจำนวน 1,497 คน มาร่วมทำกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาสร้างมิตรภาพและสร้างความสามัคคี และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยมีกิจกรรม อาทิ การแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลหญิง, การศึกษาดูงานและนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา, เยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ และโรงเรียนเตรียมทหาร, การเข้าฐานผจญภัย, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม เป็นต้น


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ มีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ถือเป็นความประทับใจที่ดีงามและน่าจดจำ ที่ได้มาพบกับนักเรียนจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา จึงใช้โอกาสนี้สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
"โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาที่มีดำริให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณานำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในโปรแกรมวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถด้านกีฬาควบคู่กับวิชาการในแผนการเรียนดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ แล้วจึงขยายผลโครงการไปสู่อำเภออื่น ๆ เพิ่มเติมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 8 โรงเรียน นักเรียน 900 กว่าคน โดยนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรก จำนวน 91 คน กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนหน้า ซึ่งนักเรียนเหล่านี้สามารถเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาด้วยทุนรัฐบาลได้อีกด้วย
เมื่อนำความสำเร็จของโครงการสานฝันฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ขยายผลการดำเนินงานออกไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เกิดเป็น  "โครงการห้องเรียนกีฬา" ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการค่อนข้างดี มีทักษะความสามารถด้านกีฬา และมีรูปร่างสูงร่างกายแข็งแรง เพื่อวางแผนการผลิตนักกีฬาในระดับชาติเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างไม่เสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างและทักษะความสามารถ  โดยเริ่มต้นโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปใน 4 จังหวัด ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และภาคเรียนถัดไปที่สมุทรสาคร โดยความร่วมมือของสถาบันการพลศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.