ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ต.ค. 2560 11:19 น.

จำนวนการเข้าชม 1,264 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 หน้าพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนถวายสักการะ เริ่มวันนี้ 11 ตุลาคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สำนักพระราชวัง จัดทำซุ้มประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ สำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 


โดยเปิดให้ประชาชน มาถวายพวงมาลัยดอกไม้ ได้ตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค.) เวลา 8 นาฬิกา และจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาวางพวงมาลัยตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะปิดให้ประชาชนเข้ามาถวายดอกไม้  ในช่วงวันที่ 15 , 21 และ 22 ตุลาคม เนื่องจากจะมีพิธีฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 

โดยประชาชน สามารถเดินทางผ่านจุดคัดกรองทั้ง 2 จุดด้วยกัน คือ ทางประตูท่าช้าง และทางถนนเลียบคลองหลอด หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ แล้วข้ามสะพานหลังศาลหลักเมือง และเดินมาทางถนนระหว่างศาลหลักเมือง และกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าสูถนนหน้าพระลาน
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.