เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 ต.ค. 2560 10:42 น.

จำนวนการเข้าชม 933 ครั้ง

เป้าหมายหนึ่งของโรงเรียน คือ เด็กๆที่ประสบความสำเร็จ โตไปมีอาชีพ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

ใบไม้สีเขียวที่เด็กๆกำลังเก็บกันอยู่นี้ คือใบชา เป็นแนวคิดเพื่อการทำมาค้าขายของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่จุดประกายการความคิดของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะโดน จังหวัดนครปฐม ในการเก็บยอดใบหม่อนที่รอวันร่วงหล่น หลังจากที่เกษตกรในชุมชนเก็บลูกหม่อนไปจำหน่าย นำมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าจนสัมฤทธิ์ผลออกมาเป็นโครงการชื่อ ชาใบหม่อนเพื่อสุขภาพ

 ซึ่งตอนนี้ ทางโรงเรียนสามารถผลิตชาใบหม่อนขึ้นมาได้ 3 กลิ่น คือ ออริจินัล เก็กฮวย และกุหลาบ พร้อมออกจำหน่ายเป็นของฝาก ติดไม้ติดมือสำหรับผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพผู้ชื่นชอบชาสมุนไพรอีกด้วย

 ความตั้งใจยิ่งของคุณครูที่ปรึกษาและเด็กนักเรียน ที่ได้

ลองผิดลองถูกผ่านกระบวนการคิด การลงมือทำ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ซึมซับผลที่ได้จากทุกขั้นตอนอย่างมีความหมาย

นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน ทั้งตัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้เพิ่ม และนำความรู้นี้ติดตัวไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทางโรงเรียนสามารถนำรายได้ไปต่อยอดทำโครงการในการผลิตและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่วนชุมชนก็ได้เข้ามาแบ่งปันความรู้ด้านการเลี้ยงต้นหม่อนและศึกษาการผลิตชาสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปได้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.