เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 พ.ย. 2560 14:07 น.

จำนวนการเข้าชม 983 ครั้ง

ตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Memory Si Lanna ได้ผู้ชนะมาทั้งสิ้น 22 ภาพ จากกว่า 750 ภาพ พร้อมมอบเงินรางวัล รวมกว่า 130,000 บาท
โครงการประกวดภาพถ่าย ปลูกความคิด สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ Memory Si Lanna ที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะภาพถ่าย 22 ภาพ แบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกคนรักธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ผลงานภาพถ่ายที่ชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป ชื่อภาพ “อุ่นไอหมอก” และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชื่อภาพว่า “ความอุดมสมบูรณ์” ซึ่งผู้ได้รับรางวัล บอกว่า กว่าจะได้ภาพสวยๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย

จากนี้ไปกรมอุทยานแห่งชาติ และ ซี.พี. โปรดิ๊วส์ มีโครงการที่จะจัดประกวดภาพถ่ายแบบคลิปวีดีโอ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติ และกระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะทั้ง 2 หน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นน้ำลำธาร

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.