เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 พ.ย. 2560 10:38 น.

จำนวนการเข้าชม 950 ครั้ง

Connext ED สานพลังประชารัฐวันนี้ ไปดูโครงการยกระดับการสร้างรายได้ในระหว่างการเรียนให้กับนักเรียน โดยการสร้างมูลค่าสินค้าในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน

“ ก็ในหลายๆ มุมเราจะทำยังไงที่เราจะสร้างความยั่งยืนเราจะมาทำโครงการอะไรในโรงเรียนที่เราจะสามารถทำมาค้าขาย พัฒนานักเรียนของเรา นอกจากว่าเรียนหนังสือเป็น เป็นเด็กดีได้แล้ว ทำไงจะเลี้ยงตัวเองได้ค้าขายได้ ซึ่งปกติของคนบ้านลาด ค้าขายไม่เป็นโดยพื้นฐานเลย บ้าลาดมีอะไรดีดีเยอะเลย เหมือนเมืองเพชรมีน้ำตาล พวกเราก็รุ้อยุ่ แต่เขาทำได้แต่กิน ทำได้แต่แบ่ง แต่เขาไม่รู้ว่าจะขายยังไง การเพิ่มมูลค่าสินค้าของเขา ไม่รุ้จัก ” 

“ ในการที่จะทำงาน เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพกับเด็กเพราะว่า การทำอาชีพนี้ต้องใช้งบประมาณ ” 

“ ไทยเบฟให้งบประมาณสนับสนุนโครงการที่ทางโรงเรียนให้เด็กคิดกันขึ้นมา เป็นโครงการแผรรูปก็ได้หรือผลิตผลก็ได้ แต่ว่าเขาจะต้องคิดถึงเรื่องของการนำไปขาย ขายแล้วต้องได้กำไร เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราให้โจทย์ไป เพื่อจะให้เขารู้สึกว่า งบประมาณที่ให้ไปเหมือนกับชีวิตจริง เพราะฉะนั้นจึงเพิ่มเติมเรื่องของแนวทางการค้าขายวิธีการขายวิธีการคิดเรื่อง ตลาด ใครจะเป็นคนซื้อของที่เราจะผลิต คิดก่อนว่าใคร เขาต้องการแค่ไหนต้องการอะไร เด็จะได้คิดว่าจะผลิตเท่าไหร่ ผลิตอะไร ที่เหมาะ และขำนวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ ” 

 “ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งตั้งอยุ่ใน พท จ.เพชรบุรี ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรา ได้มาเป็นพี่เลี้ยง มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนโครงการ ให้มันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อันนี้เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ได้คิดได้ตระหนักถึง ของดีในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา ตัวเอง พัฒนาครอบครัว ชุมชนโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ทำยังไงให้ตัวเองสามารถ ทำมาค้าขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ให้กับชุมชน ” 

 “ ตรงนี้เป็นการเปิดโอกาส ให้โรงเรียนที่อยุ่รอบนอก อยุ่ห่างไกล ได้รับการพัฒนา ในเรื่องของการเรียนรู้ และการสร้างอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียน โครงการที่ 1 โครงการน้ำพริกบางจาน เด็กเขาได้ทำได้จำหน่ายจริง ดูบัญชีรับจ่ายได้ โครงการที่สองคือโครงการ ปลูกกล้วยหอมทอง ” 

 โรงเรียนทำเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลานิลเพื่อจะแปรรูปฝึกให้เด็กรักธรรมชาติมีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก ผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่าย แถวข้างโรงเรียนก็มีตลาดนัดเขามีปลานิลแดดเดียวขายอยุ่ นักเรียนก็มองเห็นว่า น่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้มีรายได้ ในอนาคต 

 โรงเรียนทำอยู่มีสอง โครงการคือ น้ำยาสีสะอาด อีกโครวการหนึ่งก็คือขนมทองม้วนทำจากน้ำตาลตะโนด เป็นโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเพชรบุรีด้วย เอกลักษณ์ของชาวเพชรบุรี เพราะฉะนั้นทองม้วนมันทำได้ จากน้ำตาลหลายอย่าง เเต่ของเราเน้นเรื่องน้ำตาลตะโนด 

ถ้าเราได้แนวคิดใหม่ๆ จากไทยเบฟที่ว่า มาให้ความรู้เรา ในเรื่องเหล่านี้จะสร้าง มิติใหม่ของนักเรียนเรา นักเรียนจะได้รู้จักการค้าการขาย การทำมาหากินที่มันจะมั่งคั่งขึ้นได้ 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.