เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 พ.ย. 2560 11:15 น.

จำนวนการเข้าชม 773 ครั้ง

เด็กจะเก่งได้ มาจากประสบการณ์ของคุณครูที่ถ่ายทอด ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและปาฐกถาแนวทางการศึกษาของไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้พร้อมกับการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมติดตามผล และขยายผลต่อเนื่องจากการอบรมแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร STEM สำหรับครูโรงเรียนประชารัฐกลุ่ม ปตท. ที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมได้นำเสนอผลงานที่พัฒนาจากการอบรมครั้งแรกอย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนมานำจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการเรียนการสอน การสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประดิษฐ์ คิดค้น ฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแก่เพื่อนครูที่เข้าร่วมอบรม 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.