เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 พ.ย. 2560 10:39 น.

จำนวนการเข้าชม 721 ครั้ง

สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งทีม CONNEXT ED และ School Partner จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยพันธมิตร ลงพื้นที่เยี่ยม 4 โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองลาด โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรก่องสหมิตรวิทยาคาร เพื่อช่วยเหลือและสอบถามความต้องการว่ามีสิ่งไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่

 ทั้งนี้ ทางบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงได้ให้สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังน้ำลด และหวังว่าโครงการที่แต่ละโรงเรียนได้ทำอยู่จะค่อยๆฟื้นฟูและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.