เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ธ.ค. 2560 11:52 น.

จำนวนการเข้าชม 711 ครั้ง

การเริ่มต้นจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจเริ่มต้นจากการศึกษาจากคนอื่นก่อนและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับของเราเอง ติดตามในช่วงสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดีนิวส์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ่อน จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมทั้งเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เดินทางไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนที่กำลังสร้างโรงเรือน เพื่อปลูกผักกางมุ้งและทดลองหว่านเมล็ดพืช โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ยังได้เตรียมแบบการทำตุ๊กตาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในโครงการ day safari รวมถึงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทรูเข้ามาติดตั้งให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.