เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 ธ.ค. 2560 14:12 น.

จำนวนการเข้าชม 1,114 ครั้ง

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจกันค่ะ คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ 12 คณะ ได้ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ เข้าร่วมประชุมแถลงผลการดำเนินงาน และนำเสนอผลงาน โครงการสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน และนำเสนอแผนงานประจำปี 2561 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนคณะทำงานภาครัฐเข้าร่วด้วย
 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 12 องค์กรเอกชนไทย ที่ร่วมผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำที่ยังยืนอย่างเต็มที่
 
การประชุมครั้งนี้ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ การยกระดับการจัดการศึกษาไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็ก และเยาวชนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างทัดเทียมตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาศักยภาพคนสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.