เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ม.ค. 2561 11:33 น.

จำนวนการเข้าชม 629 ครั้ง

ศาสตร์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ควบคู่ไปกับการเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในมือนักเรียน คือ ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน 4 รายวิชา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มาเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียนวัดศิลามูล จังหวัดนครปฐม ซึ่งแบ่งแยกย่อยกิจกรรมตามระดับชั้น ไม่เพียงการเสริมทักษะการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรมก็สำคัญเช่นกัน จึงมีโครงการห้องเรียนเปลี่ยนสีขึ้นในโรงเรียน โดยมีการเชิญพระอาจารย์มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนชั้น ป. 1-3 ในโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดี และในวันศุกร์ก็มีการนำนักเรียนชั้นป.4-6ไปร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิที่วัดศิลามูล และทั้งหมดนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.