เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 ก.พ. 2561 11:46 น.

จำนวนการเข้าชม 746 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนนำมาสร้างเป็นโครงการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ์ กำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อทำความสะอาดโรงเลี้ยงสัตว์ อันได้แก่ โรงเลี้ยงกบ โรงเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยงปลาดุก และโรงเพาะเห็ด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนนำสัตว์ชนิดต่างๆมาเลี้ยงในโรงเลี้ยง ทั้งยังได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเลี้ยงภายนอกให้ดูโล่งโปร่ง มีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะที่ดี ซึ่งหลังจากทุกอย่างได้จัดเตรียมจนเสร็จสมบรูณ์ สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ในเรื่องของการจัดการตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้งหมดนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.