ต่างประเทศ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 ก.พ. 2561 12:18 น.

จำนวนการเข้าชม 1,218 ครั้ง

หากอยากจะหาโรงเรียนให้ลูก ๆ นอกจากการสอนในเรื่องวิชาการแล้ว บรรยากาศภายในโรงเรียนยังถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองหลายคนให้ความสำคัญและนี่คือ 1 ในโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องว่ามีบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่น้อย

ที่นี่ก็คือโรงเรียนสาธิตบางนา ซึ่งเป็น 1 ใน 51 โรงเรียนทั่วประเทศไทย ที่นำโปรแกรม The Leader in Me มาปรับใช้  โดยกระบวนการ The Leader in Me สร้างมาจากอุปนิสัยทั้ง 7 สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง อย่างที่ได้เคยนำเสนอไปแล้ว ซึ่งถือเป็นสิ่งสากล และไม่มีวันล้าสมัย และเพียง 5 ปี หลังนำมาใช้ พบว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก เด็กหลายคนแสดงศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ จนทำให้โรงเรียนสาธิตบางนาแห่งนี้ ได้รับสถานะเป็น "The Light House School" หรือ โรงเรียนต้นแบบผู้นำ ตามมาตรฐานของสถาบัน FranklinCovey ซึ่งครอบคลุมความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิต/ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมภาวะผู้นำในโรงเรียน และวิชาการ  ซึ่งหมายถึง โรงเรียนต้นแบบ ในการนำ The Leader in Me มาใช้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี สัณหฉวี ผู้นำโปรแกรม The Leader in Me เข้ามาสู่โรงเรียนสาธิตบางนา บอกว่า ได้พยายามมองหาปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีประสิทธิภาพมานานหลายสิบปีแล้ว จนกระทั่งมาเจอโปรแกรมนี้

แต่ก่อนที่จะนำไปสอนเด็ก  สิ่งสำคัญ ก็คือ ต้องเริ่มจากตัวของครูเองก่อนและนี่คือความเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น วันพรุ่งนี้ กลับมาติดตามกันต่อว่า หลังจากที่โรงเรียนแห่งนี้นำโปรแกรมการฝึกความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ 6 ปีที่ผ่านมา พบความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ? 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.