ต่างประเทศ

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ก.พ. 2561 13:01 น.

จำนวนการเข้าชม 936 ครั้ง

คนทั่วไปมักมองว่าภาวะผู้นำ หรือ ผู้นำ คือตำแหน่งสำหรับผู้ใหญ่ หรือคนที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว "ใคร ๆ ก็เป็นผู้นำได้" แม้แต่เยาชนตัวเล็ก ๆ เองก็เป็นผู้นำได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่โรงเรียน เพราะคำว่า "ผู้นำ" ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นซีอีโอ หรือ นายกรัฐมนตรี แต่คือ "ผู้นำตนเอง" ที่เลือกและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทำในชีวิต มีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ

คุณ ฌอน โควีย์ ผู้เขียนหนังสือ 7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ บอกว่า ได้เดินทางเยือนโรงเรียนมาแล้วทั่วโลก และรู้สึกได้ถึงบรรยากาศ และวัฒนธรรมของที่โรงเรียนสาธิตบางนาแห่งนี้ ที่ทำให้ทุกคนอยากจะมา 

ครูไม่เพียงแต่ต้องสอนงานวิชาการ แต่ยังหมายถึงการสอนให้พวกเขาเป็นคนดี และจะดีที่สุด หากครูช่วยดึงความสามารถของเด็กแต่ละคนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลุกความเป็นผู้นำในตัวของพวกเขา ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างของเด็ก ๆ ในโรงเรียนสาธิตบางนาแห่งนี้
 
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.