ต่างประเทศ

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 ก.พ. 2561 12:26 น.

จำนวนการเข้าชม 1,013 ครั้ง

ในขณะที่โรงเรียนส่วนมาก เลือกที่จะตัดสินเด็กจากคะแนนที่เด็ก ๆ ทำข้อสอบได้ ว่า เด็กที่ได้คะแนนดี คือเด็กที่เก่ง หรือเด็กที่ได้คะแนนน้อย คือเด็กที่ไม่เก่ง .. แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณฌอน โควีย์ เจ้าของหนังสือ 7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ กลับบอกว่า โรงเรียนไม่ควรจะโฟกัสว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น หากแต่เป็น "จะต้องทำอย่างไร เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขาพัฒนาไปอย่างยั่งยืน และประกอบด้วยศักยพภาพที่ควรจะต้องมีในยุคศตวรรษที่ 21

แต่เพราะปัญหาในระบบการศึกษาไทย  คือ เด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม หรือการมองทั้งตัวตนของเด็ก แต่มักจะถูกปลูกฝังงานวิชาการเพียงด้านเดียว ทำให้ขาดการรับรู้ว่า พวกเขามีทักษะอะไรที่แอบซ่อนอยู่ .. โดยเฉพาะทักษะทั้ง 10 อย่างนี้ ที่ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างมากในการดำรงอยู่ในศตวรรษที่ 21

แล้วจะดีแค่ไหน หากเด็กไทยทุกคนเป็นผู้นำตนเองได้ ด้วยแนวคิดด้านภาวะผู้นำใหม่นี้ ที่ทุกส่วน คือ ทั้งครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง ร่วมกันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโต และใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งภาวะผู้นำเพื่อนำตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีและคนเก่งอย่างยั่งยืน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.