ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 ก.พ. 2561 13:35 น.

จำนวนการเข้าชม 1,163 ครั้ง

ดูข่าวเพื่อสังคมที่น่าสนใจกัน กลุ่มทรู ได้ปันโอกาส ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่จังหวัดชายแดนภาตใต้ เพื่อยกระดับครู สู่ยุคดิจิทัล
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง ที่ทางกลุ่มทรู ภายใต้โครงการ “ทรู ปลูกปัญญา” โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่ กศน. งานนี้มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้ครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ 396 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

คอมพิเตอร์โน๊ตบุ๊กทั้งหมด แต่ละโรงเรียนในพื้นที่ 5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการด้านวิชาชีพอย่างทัดเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวะต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.