เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ก.พ. 2561 10:41 น.

จำนวนการเข้าชม 704 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นสำคัญไฉน? หลายคนอาจจะสงสัยแค่อ่านเยอะๆก็น่าจะมีความรู้มากพอ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้นักเรียนนำต้นมัลเบอร์รี่มาปักชำ และนำกิ่งที่ชำไปปลูกที่เรือนเพาะชำของโรงเรียน  กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ความรู้เรื่องการปักชำกิ่ง มีความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการขยายขอบข่ายของความรู้  เป็นการเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่ช่วยผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ได้ผลสมบูรณ์ขึ้นอย่างแท้จริง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.