เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

14 ก.พ. 2561 11:21 น.

จำนวนการเข้าชม 676 ครั้ง

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ร่วมประกาศวาระแห่งชาติ เร่งผลักดันสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ และให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เป็นตัวแทนภาคเอกชนของไทย กล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมผลักดันสิทธิมนุษยชนสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  โดยกล่าวว่า การที่รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่จะขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทยอย่างจริงจัง และเป็นการกำหนดกรอบการทำงานให้กับทุกภาคส่วนในประเทศดำเนินการตาม

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วย 15 องค์กรภาคเอกชน ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ใช้รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในงานนี้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด็อกเตอร์ เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ยังได้รายงานการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการประกาศวาระแห่งชาติฯ อีกด้วย 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.