เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 มี.ค. 2561 10:47 น.

จำนวนการเข้าชม 845 ครั้ง

การทอผ้าส่วนใหญ่เรามักจะเห็นปู่ย่า เป็นผู้ทำ แต่ปัจจุบันเด็กนักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ก็ทอผ้าเก่งเลยทีเดียว ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
โรงเรียนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน ได้นำวัฒนธรรมการทอผ้า อันป็นวิชาชีพด้านฝีมือ ที่ถือได้ว่าเป็นการสืบสานภูมิปัญญาในการทอผ้า มาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเวลากว่า 200 ปี ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญที่ต้องการให้วัฒนธรรมการทอผ้านี้ยังคงอยู่ต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมนี้ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้ในเรื่องการทอผ้า ตั้งแต่ การเก็บฝ้ายจากต้น การปั่นฝ้ายให้กลายเป็นเส้น ไปจนถึงด้ายการทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้เรื่องการทอผ้าฝ้ายในทุกขั้นตอน ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ ประกอบอาชีพในอนาคตได้ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนอีกด้วย


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.