เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 เม.ย. 2561 12:25 น.

จำนวนการเข้าชม 1,045 ครั้ง

ติดตามได้ใน CONNEXT ED NEWS
เห็ดที่ว่าก็คือ การเพาะเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนบ้านโคกงาม จังหวัดเลยค่ะ โดยมีชุมชนเข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านวัตถุดิบในการเพาะ บอกวิธีเก็บเกี่ยว และทำการออกแบบโรงเรือนให้กับโรงเรียน รวมถึงร่วมอุดหนุนซื้อเห็ดนางฟ้า ซึ่งประโยชน์ของการเพาะเห็ด ก็คือ เพื่อนๆรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น, สามารถ

นำการเพาะเห็ดนางฟ้าไปเป็นตัวเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต วางแผนการใช้ชีวิต เริ่มพัฒนาตนเองได้, และนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในชั่งเห็ด คำนวนราคาขายเห็ดนางฟ้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อนๆยังนำความรู้ที่ได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้าไปบอกต่อผู้ปกครองเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางในต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมหรือหารายได้เพิ่มได้อีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.