สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 เม.ย. 2561 11:54 น.

จำนวนการเข้าชม 1,132 ครั้ง

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมสอนนาฎศิลป์ รำไทย ให้กับเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 9-12 ปี ร่วมกันฝึกซ้อมท่ารำกันอย่างสนุกสนาน ที่ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนักเรียนเหล่านี้เข้าร่วมอบรม และฝึกนาฏศิลป์ รำไทย ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีของกลุ่มอาเซียน จัดขึ้นโดยเทศบาลนครพิษณุโลก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  เพื่อส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ให้แก่เด็ก และประชาชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก รวมถึงก่อให้เกิดความรัก หวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทย และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

เด็กๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่า รู้สึกสนุกสนาน ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เปลี่ยนความคิดจากเดิมที่ว่าการรำเป็นสิ่งที่ยาก รวมถึงยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาปิดเทอมอีกด้วย.

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.