เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 เม.ย. 2561 12:08 น.

จำนวนการเข้าชม 1,030 ครั้ง

การทำปุ๋ยชีวภาพสู่วิถีคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถช่วยต่อยอดอาชีพให้เด็กๆได้
การบริโภคพืชผักที่ปลอดภัย ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ เด็กๆนักเรียนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม จ.เลย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกผักที่มีคุณภาพควรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นการนำขยะสดที่หลงเหลืออยู่มาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์นี้ยังก่อให้เกิดรักษาธรรมชาติแล้ว ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์นี้เด็กๆนักเรียนยังสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้เพิ่มอีก โดยได้รับความสนับสนุนจากชุมชมและผู้ปกครองทั้งให้ความรู้และซื้อสินค้า

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.