ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 เม.ย. 2561 12:29 น.

จำนวนการเข้าชม 1,135 ครั้ง

ติดตามข่าวสังคมธุรกิจที่น่าสนใจกันบ้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ผู้บริหารได้ร่วมเปิดมุมมองด้านนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเอง และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “New Technology of Agro Industry To Serve Global Demands” ในหลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 2 “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม“ ประจำปี 2561 ให้กับนักธุรกิจและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ 93 คน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

งานนี้จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และการบริหารองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคง.ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.