ภูมิภาค

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 เม.ย. 2561 11:42 น.

จำนวนการเข้าชม 1,093 ครั้ง

ปัญหาทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้พ่นพิษ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกจากราชการ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้าย นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี หลังถูกตรวจสอบกรณีทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหลายจังหวัด และให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง  โดยมีการแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมล เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทน

ส่วนกรณีทุจริตกองทุนเสมา ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ส่งมอบข้อมูลการสอบสวนให้ ปปท. พร้อมร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 44 ราย ซึ่งแยกเป็น 4 กลุ่ม เชื่อมโยงกับ นางรจนา สินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ซี 8 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัวการใหญ่ในการทุจริต ได้แก่ เครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กรการกุศลประเภทมูลนิธิ และ อดีตนักเรียนทุนเสมาที่เคยได้รับเงินทุนเสมาแล้ว ในจำนวนนี้มีข้าราชการ 7 คน เป็นระดับซี 8 จำนวน 2-3 คน และที่เหลือเป็นระดับปฏิบัติการ

อีกกรณีทุจริตที่มีผลสอบสวนและตัดสินออกมาแล้ว กรณีนายวิโรฒ สำรวล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถูกผู้ปกครองร้องเรียนมีการเรียกรับเงินแลกกับการนำเด็กเข้าเรียน ตั้งแต่ปี 2560

เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ให้ไล่ออกนายวิโรฒ โดยให้มีผลทันที  โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ บอกว่า ที่ประชุมเห็นว่าการกระทำของ นายวิโรจน์ เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีมติให้ไล่ออกสถานเดียว ก็เพื่อเป็นมาตรฐานในการลงโทษผู้กระทำความผิดและทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่สามารถนำเอาคุณความความดีมาใช้อ้างเป็นเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาโทษได้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.