สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 เม.ย. 2561 12:47 น.

จำนวนการเข้าชม 1,026 ครั้ง

วิชาคุณธรรม เป็นวิชาหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆทำสิ่งดีได้ วันนี้ที่โรงเรียนประชารัฐจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นอย่างไร
โครงการโรงเรียนคุณธรรม หนึ่งในโครงการสร้างสรรค์คุณธรรมนำใจผู้เรียน ของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมนี้ นักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การฝึกสมาธิ การสวดมนต์ รวมถึงได้มีโอกาสในการทำบุญตักบาตร เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลให้นักเรียนได้ซึมซับถึงวิธีการ โดยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล แห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยิน โดยจะเปิดรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของเด็กนักเรียนในการเดินทางจากบ้านมาเรียนที่โรงเรียน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.