เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 พ.ค. 2561 12:40 น.

จำนวนการเข้าชม 1,150 ครั้ง

สานพลังประชารัฐ Connext Ed วันนี้ไปติดตาม การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ท้องถิ่นของน้องๆในจังหวัดจันทบุรี กับคุณณัฐธีร์ ในช่วง connext Ed กัน
สินค้าแปรรูปจากมังคุดผลไม้พื้นถิ่นของจังหวัดจันทบุรี  ทั้งน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น ที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม ทันสมัย ชวนน่ารับประทาน  หรือจะเป็นสบู่ และ ครีมอาบน้ำผสมมังคุด ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดรำพัน จังหวัดจันทบุรี  ที่ผู้อำนวยการและคณะครูเห็นความสำคัญในการสร้างอาชีพให้กับเด็กๆ  โดยเอสซีจีได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพื่อทำให้เด็กรู้จักคิด ค้นคว้าหาความรู้ ทำให้พอประมาณ ไม่สิ้นเปลือง  เด็กๆ จะได้เรียนรู้และทำงานร่วมกัน  ฝึกความอดทนและความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้เป้าหมายเดียวกัน อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตในสวนผลไม้ของครอบครัว เป็นการแบ่งปันความรู้จากภายในโรงเรียนสู่ชุมชนเกษตรโดยรอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากเอสซีจี ทั้งด้านงบประมาณ และการเข้ามาเป็น School partner แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.