เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 พ.ค. 2561 12:12 น.

จำนวนการเข้าชม 860 ครั้ง

สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED วันนี้มีกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ของเด็กๆ แต่จะเป็นกิจรรมอะไร ติดตามได้กับคุณณัฐธีร์ ในช่วง CONNEXT ED กัน

กิจกรรมการเพาะต้นกล้าทานตะวัน เป็นของโรงเรียนบ้านปวงคำประชาอุทิศ จังหวัดลำพูน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียน ซึ่งนำมาบูรณาการเข้ากับการสอน โดยกิจกรรมการเกษตรนี้จะเปลี่ยนพืชผักที่ปลูกไปตามฤดูกาล นับเป็นการสอนไปในตัวว่า ฤดูไหนควรปลูกอะไรถึงจะเหมาะสม เด็กๆจะได้สัมผัสของจริง ลองทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมดิน โรยเมล็ดพันธ์ กลบดิน รดน้ำ จนไปถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ ตลอดจนหาตลาดเพื่อนำไปขาย ผู้ปกครองและชุมชนยังให้การตอบรับเป็นอย่างดี บอกว่า ผักที่ได้สด ปลอดสารพิษ อร่อยมากๆ นอกจากนี้คุณครูยังสอนให้เด็กๆทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็น รู้จักขาดทุน กำไร มากไปกว่านั้นคือรู้ค่าของเงิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่งเฟือย ช่วยพ่อแม่ประหยัด เพราะกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาท นั้นยากลำบากแค่ไหนอีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.