ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

24 พ.ค. 2561 11:48 น.

จำนวนการเข้าชม 1,161 ครั้ง

ผลกระทบจากภาวะน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้มขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายได้รับความเดือดร้อน รวมถึงผู้บริโภคที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้ธุรกิจทุกส่วนสามารถดำเนินได้ต่อไป
ผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารและปั๊มน้ำมัน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม เพราะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้รายรับลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

จันทร์เที่ยง โกมุทบุทร ผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งย่านประชานิเวศน์ สะท้อนถึงความเดือดร้อนนี้ออกมาว่า เปิดร้านขายอาหารตามสั่งมา 33 ปี ช่วงที่ผ่านมาต้นทุนแก๊สหุงต้มสูงขึ้นจากเดิมอยู่ที่ถังละ 350 บาท ขึ้นเป็น 400 บาท ต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้นอย่างมาก อีกทั้งค่าน้ำมันรถที่ใช้เดินทางไปจับจ่ายซื้อวัตถุดิบราคาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ราคาอาหารยังขายที่จานละ40-50 บาท เมื่อหักต้นทุนแล้ว กำไรจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด หากปรับราคาค่าอาหารขึ้นก็เกรงกระทบกับจำนวนลูกค้า แต่หากต้องแบกรับภาระไปนานกว่านี้อาจต้องมีการแจ้งลูกค้าให้ทราบเป็นระยะ 

ผลกระทบครั้งนี้นอกจากจะส่งผลต่อผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วยังส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการปั๊มน้ำมันรายนี้เช่นกัน ยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้รายได้ที่เคยได้รับจากเดิมหายไปเกือบเท่าตัว แม้ว่าปริมาณรถที่เข้ามาเติมน้ำมันจะมีปริมาณเท่าเดิม แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างมาก จากที่รถส่วนใหญ่เคยเติมน้ำมันเต็มถังเปลี่ยนเป็นเติมเป็นจำนวนเงินแทน เฉลี่ยอยู่ที่ 500 ถึง 1000 บาทต่อครั้งต่อคัน ทำให้ปริมาณน้ำมันจากเดิมที่มียอดขายวันละ 27,000 ลิตร เหลือเพียง19,000 ลิตร โดยประเภทน้ำมันอย่างน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นที่สุดอยู่ราคา 1 บาท 60 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งกระทบต่อธุรกิจการขนส่งมวลชนต่อไปในทุกประเภท

ส่วนผู้ใช้รถใช้น้ำมัน แน่นอนเป็นผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุด เพราะหากต้องการปริมาณน้ำมันเท่าเดิมต้องจ่ายเงินสูงขึ้น แต่หากจ่ายเท่าเดิมก็ย่อมได้ปริมาณน้ำมันที่ลดลง

ภาวะการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมัน และแก๊สหุงต้มที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีก ทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภครายย่อย หวังเพียงอย่างเดียวคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.