เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

24 พ.ค. 2561 12:15 น.

จำนวนการเข้าชม 1,448 ครั้ง

การพัฒนาด้านการศึกษาให้ก้าวไกล ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งต้องพัฒนาคณครูผู้สอนด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณครูให้เป็นfacilitator ติดตามจากสานพลังประชารัฐ connext ed
จากโครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการเรียน การสอน ตามแนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสานพลังประชารัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการเป็น facilitator  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมไปถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้นักเรียนเก่งดี มีความสุข ผ่านแนวคิดเรียนปนเล่นเห็นแก่นสาร ใช้งานเป็น ที่ทางโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ในด้านงบประมาณและการเข้ามาเป็น school partner และจากโครงการนี้จะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมทั้งสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ทั้งครูและนักเรียน มีพัฒนาการทางด้านการเรียนและการสอนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยได้อย่างยั่งยืน


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.