เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 มิ.ย. 2561 13:01 น.

จำนวนการเข้าชม 1,032 ครั้ง

กลุ่มทรู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ” ผนึกกำลังผู้นำไอซีทีรุ่นใหม่ เดินหน้าปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐ
กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และพิธีมอบวุฒิบัตร 

งานนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน บรรยายพิเศษถึงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครอบครัวและโรงเรียนมีบทบาทสำคัญ ที่จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับ 3 เสาหลักแห่งความยั่งยืน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในฐานะ “Change Agent” ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง และยกระดับการศึกษาไทย

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมตลอด 4 วัน มีการแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้และการทำงานในโรงเรียนประชารัฐที่ผ่านมา

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.