เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 มิ.ย. 2561 13:04 น.

จำนวนการเข้าชม 969 ครั้ง

การศึกษาในวันนี้ ต้องพูดตรงๆเลยว่า สื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเติมเต็มความรู้ให้กว้างมากยิ่งขึ้น หากโรงเรียนนำไปใช้เด็กๆก้จะรอบรู้มากขึ้น ติดตามความเปลี่ยนแปลงทงการศึกษา ได้ในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร กำลังตั้งใจเรียนตามคุณครูในโทรทัศน์ ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้เรียกได้ว่าใช้สื่อมัลติมีเดียเข้ามามีส่วนช่วยอย่างมาก ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องพึ่งเทคโนโลยี จะทำให้เด็กได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น อย่างกรณีคุณครูโรงเรียนสอนประจำชั้น บางรายวิชาก็ไม่ถนัดในการสอน สื่อการสอนนี้สามารถช่วยสอนแทนคุณครูที่ไม่ถนัดในรายวิชานั้นได้ นอกจากนัี้ยังส่งผลให้ผลการเรียนของเด็กพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่ง การทีสื่อช่วยสอนทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกกับเรียนมากยิ่งขึ้น บริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้แบบนี้ จึงมอบสื่อมัลติมีเดียและห้องสำหรับค้นคว้าหาความรู้ ให้กับโรงเรียนบ้านแถววิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.