เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 มิ.ย. 2561 12:33 น.

จำนวนการเข้าชม 735 ครั้ง

สื่อดิจิทัล ในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อย จนถึงผู้ใหญ่ ดังนั้นการเรียรรู้โดยผ่านการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ย่อมเป็นทางที่เหมาะสมที่สุด แต่ว่าใครล่ะจะมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ไปติดตามความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ได้ในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
กลุ่มทรู จัดการอบรมผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED รวมพลังเหล่าผู้นำทั้ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เติมเต็มองค์ความรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent พร้อมบรรยายพิเศษถึงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 3 เสาหลักแห่งความยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และวัฒนธรรมองค์กร 4C ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำถึงความสำคัญของผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในฐานะ “Change Agent” ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการศึกษาไทย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.