เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 มิ.ย. 2561 12:31 น.

จำนวนการเข้าชม 780 ครั้ง

โครงการดีๆ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานพลังประชารัฐ วันนี้เป็นโครงการอิจบล็อกเถ้าชีวมวล
โครงการอบรมบุคลากรครู ในโครงการสาธิตจุฬา สู่การต่อยอดในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน และมีอีกหนึ่งอาชีพที่วันนี้เราจะพาไปชม ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างอาชีพให้นักเรียนได้อย่างยั่งยืน

นักเรียนหลายโรงเรียน ทั้งวัดทับผึ้งน้อย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย จังหวัดสุพรรณบุรี หลังได้เข้าร่วมในโครงการอิฐบล็อกเถ้าชีวมวล ประสานใจชุมชน ที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับอาชีพจริงๆ ได้ลงมือทำจริง ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รวมทั้งกลุ่มมิตรผล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นอกจากทางกลุ่มมิตรผล จะคอยช่วยในการเสนอความคิดเห็นยังร่วมสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย

นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการ ที่ทางมิตรผลเข้ามาให้กการสนับสนุน ทำให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงและมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น อย่างยั่งยืน 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.