เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 มิ.ย. 2561 13:07 น.

จำนวนการเข้าชม 867 ครั้ง

การอบรม เป็นการต่อเติมความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมการอบรม อันจะเป็นความรู้ที่ครบทุกมิติอย่างแท้จริง ติดตามความเปลี่ยนแปลงทงการศึกษา ได้ในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
หากการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่ในตำรา หรืออยู่แค่ในห้องเรียน และจะดีแค่ไหน หากเราสามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง มาฟังเสียงสะท้อนของผู้อำนวยการ และครู โครง CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หลังจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning

อย่าปิดกันตัวเองที่จะเรียนรู้ เพราะทุกย้างก้าวมีการเรียนรู้ซ้อนอยู่ เพียงแค่สนใจอยากรู้// สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซด์ http://www.pracharathschool.go.th/

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.