เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

19 มิ.ย. 2561 11:47 น.

จำนวนการเข้าชม 698 ครั้ง

การส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กๆ เป็นพื้นฐานในเรื่องของสามัคคีติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
เด็กๆ จากโรงเรียนบ้านควนม่วง จังหวัดกระบี่ ในวิชาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งวิชาที่สอนให้เด็กๆมีสมาธิ มีคุณธรรม มีวินัย มีระเบียบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การหล่อเทียนพรรษา เคาะลา กระจาดเดือนสิบ เป็นต้น

ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ ที่ยึดความสอดคล้องระหว่างตัวผู้เรียนและเน้นชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหลัก

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.