สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

20 มิ.ย. 2561 12:54 น.

จำนวนการเข้าชม 702 ครั้ง

เรื่องราวดีๆในช่วง 4C วันนี้....อบต.น้ำสวย จังหวัดเลย สร้างองค์ความรู้ให้คนในชุมชุน คัดแยกขยะสร้างรายได้ และจัดโครงการ ขยะมีพิษ แลกไข่ไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย วางแผนการกำจัดขยะในชุมชน มีการ นำไข่ไก่ มาแลกกับขยะมีพิษ ซึ่งจะดำเนินการทุกๆ 3 เดือน  และแนะนำประชาชนให้คัดแยกที่ขายได้ไว้  โดย อบต. จะนัดผู้ประกอบการมารับซื้อให้ เดือนละ 1 ครั้ง

ก่อนหน้านี้  อบต.น้ำสวย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่นระดับจังหวัด ปี  2559 มาแล้ว ซึ่ง อบต. เริ่มต้นจากการสร้างความรู้ และความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น จัดตั้งธนาคารขยะ ใช้หลักการบริหารจัดการ ลดขยะต้นทาง แบบ  3 R  คือ  Reduce  Reuse และ Recycle  พร้อมจัดทำถังขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ให้กับครัวเรือน ไว้ใช้ประโยชน์ และคัดแยกขยะมีพิษไว้สร้างรายได้. 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.