เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ก.ค. 2561 12:28 น.

จำนวนการเข้าชม 819 ครั้ง

บุคลากรที่มีคุณภาพ มาจากบุคลากรที่ได้รับความรู้และนำไปต่อยอด จนเกิดเป้นความสำเร็จ การศึกษาก็เช่นเดียวกัน การเพิ่มพูนความอยู่ให้ทันสมัยเสมอ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษาไปพร้อมกันในช่วง CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาจังหวัดน่าน ต่อยอดการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ให้กับคณะครูจำนวน 80 ท่าน จาก 14 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อ ICT ให้กับคณะครูผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เปิดมุมมองใหม่ เสริมสร้างการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่เด็กนักเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 ซึ่งการอบรมได้มีกิจกรรมน่ารักๆเกิดขึ้นมากมาย คณะครูต่างได้ลองทำท่าทางและออกเสียงตามวิทยากร ได้แก่ กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการร้องเพลงผ่านสื่อการสอน ได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์ในห้องออกอากาศและห้องเรียน ผ่านผู้นำด้านเทคโนโลยีหรือ    ICT Talent แนะนำ เริ่มตั้งแต่ ทีวี LED 43 นิ้ว คอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง (SMATV) ที่ทุกโรงเรียนได้รับ สามารถนไปไปต่อยอดการสอนได้อย่างไร ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูไทย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.