เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 ก.ค. 2561 12:20 น.

จำนวนการเข้าชม 656 ครั้ง

โรงเรียนทุกเรียน ที่มีกิจกรรมมากมาย จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆได้มีทักษะมากยิ่งขึ้น จะทำให้ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษาไปพร้อมกันในช่วง CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

วันนี้มาดูกิจกรรมน่ารักๆของ โรงเรียนสบปิงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ กันครับ กับพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 4  ซึ่ง ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งกิจกรรมผ่านห้องออกอากาศ ถ่ายทอดไปยังเด็กนักเรียนในทุกห้องเรียน พร้อมทั้งแจ้งโรงเรียนในเครือข่ายใกล้เคียง ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอีกด้วย โดยพิธีสวนสนามนี้ เป็นการฝึกความอดทนในการเดินสวนสนาม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือกับคติพจน์ เสียชีพ อย่าเสียสัตย์

 นอกจากนี้ เด็กๆจะได้แสดงพลังแห่งความเข้มแข็งอย่างพร้อมเพรียงสามัคคี และยึดมั่นในคำปฏิญาณตนที่เป็นคำมั่นสัญญาที่จะกระทำความดี เสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง มีความเข้มแข็ง รู้จักอดทน และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตสาธารณะ รวมถึงรู้จักเผื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อร่วมโรงเรียนและเพื่อนจากต่างโรงเรียนอีกด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.