เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ก.ค. 2561 12:09 น.

จำนวนการเข้าชม 762 ครั้ง

การศึกษาเป็นเรื่องของเราทุกคน จะดีแค่ไหนถ้าเราได้สนับสนุนคนๆนึงจนเขาเติบใหญ่ไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษาไปพร้อมกันในช่วง CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พลิกโฉมโรงเรียน ไปสู่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning (BBL) ต่อยอดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูในระดับชั้นอนุบาล – ป.3 ทั้ง 9 โรงเรียน มาร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะครูประเมินโรงเรียนว่าหลังจากดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่มาแล้ว 1 ปีการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติเป็นอย่างไร เช่น ระบบการนำ/การบริหาร, ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก,สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้, การจัดกระบวนการเรียนรู้, ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมทั้งได้วิเคราะห์ว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) อยู่ในระดับใด

 จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เห็นความมุ่งมั่น ความตั้งใจของผู้บริหาร และคณะครูในทุกโรงเรียนที่ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้กุญแจ 5 ดอก ของ BBL ได้แก่ 1.สนามเด็กเล่นBBL 2.ห้องเรียนกระตุ้นสมอง 3.กระบวนการเรียนรู้ 4. หนังสือและใบงาน 5.สื่อนวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างให้สมองของเด็กนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองอย่างยั่งยืน  
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.