สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ก.ค. 2561 12:11 น.

จำนวนการเข้าชม 744 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูก สำหรับรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
แถลงความสำเร็จการคิดค้น “แม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม” หรือ ใช้ชื่อแม่พิมพ์ชุดนี้ชื่อว่า Mowit (Move With Infection Treatment) ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการวิจัย ภายใต้แนวคิด “THE FUTURE OF THAILAND HEALTHCARE SERVICE” โครงการวิจัยเรื่องแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูก

นวัตกรรมแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ทำให้ศัลยแพทย์สามารถขึ้นรูปซีเมนต์กระดูกผสมยาปฏิชีวนะให้เป็นรูปทรงของข้อเข่าเทียมได้อย่างสะดวกในระหว่างการผ่าตัด รูปทรงของซีเมนต์กระดูกที่เหมือนกับข้อเข่าเทียมนี้ ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย 

โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ของกลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียมให้อยู่ในรูปแบบชุดเครื่องมือช่วยในการผ่าตัด และเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียมไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ โรคข้อเข่าเสื่อมมีความสำคัญอย่างมากกับอายุโดยทั่วไป มักพบในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป และพบสูงขึ้นร้อยละ 60 ในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนผลงานวิจัยจดดังกล่าว สิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป.

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.