เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 ก.ค. 2561 11:47 น.

จำนวนการเข้าชม 847 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
ฝีมือบรรเลงของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่เกิดจากการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีและภาษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพ ภายใต้โครงการ “ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” หรือ CONNEXT ED เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง ที่มีความสุข และสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้

การเล่นอังกะลุง เห็นบรรยากาศเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเด็ก ทุกคนหน้าตายิ้มแย้ม มีความสุข สนุกสนาน

การเรียนการสอนภาษาจีน เสียงผู้สอนสอนนักเรียนออกเสียง/นักเรียนยกมือถามคำถามอย่างกะตือรือร้น บรรยากาศเรียนรู้แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง/ผู้เรียน+ผู้สอนมีความสุข

นอกจากการมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แล้ว การรู้จักใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศค่ะ โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.