เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

18 ก.ค. 2561 11:37 น.

จำนวนการเข้าชม 923 ครั้ง

สำหรับแม่พิมพ์ของชาติที่ต้องถ่ายทอดหลักวิชาให้เยาวชน ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ติดตามในช่วง CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยอายุ 15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่าน การทดสอบนี้เป็นการประเมินผลทักษะการเรียนด้านต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

แสดงให้เห็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ คือเด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

 สาเหตุคืออะไร? ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำงานร่วมกับโรงเรียนประชารัฐ และพบว่า สาเหตุเป็นเพราะคุณครูสอนภาษาไทยไม่ได้จบสาขาวิชานี้มาโดยตรง หรือจบมาโดยตรง แต่ติดภารกิจต่างๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ อ.ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ผู้เป็นวิทยากรหลักของ Module : พัฒนาทักษะครูสอนวิชาภาษาไทย จัดทำคลิปวิดีโอ 9 ตอน เรียกว่า ชุดความรู้ “เรียนภาษาไทยกับไทยพาณิชย์” สำหรับให้คุณครูศึกษาด้วยตัวเอง ใช้เวลาเพียงประมาณคลิปละ 20 นาที เช่น การรู้จักพยัญชนะ สระ แจกรูปสะกดคำ วรรณยุกต์ อักษรนำ อักษรควบ ทำให้แม้คุณครูท่านนั้นจะไม่ได้จบด้านภาษาไทยมาโดยตรง แต่ถ้าศึกษาชุดความรู้นี้ จะทราบหลักวิชาภาษาไทยที่ถูกต้องเพื่อถ่ายทอดต่อให้เด็กๆ อีกทั้งยังมีเทคนิคการสอนต่างๆ ที่น่าสนใจ 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.